Ohel Menashe Whatsapp group hi lo join ve rawh le - tah hian hmet la
(Hetah hian LIVE neih laiin zawhna a zawh theih reng bawk ang. group i join hian i ngaithla zui reng thei bawk ang).
124 views - 0 comments
110 views - 0 comments
168 views - 0 comments